קרול, קריאול או קריאול

מילון ללמידה ותרגום קריאולה לעברית

קריאולית, קריאולית או מילון Kreyòl עבור למידה & תרגום